Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy


Komitet Wyborczy Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców
(pełna nazwa komitetu wyborczego)
ul. Kościuszki 11 J / 34-520 Poronin
(adres siedziby komitetu wyborczego)
Andrzej Robert Buńda, Poronin
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)
Irena Naglak, Ząb
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

Lp. Data
wpisu
Nazwa banku
udzielającego
kredytu
Data
udzielenia
kredytu
Kwota (wysokość)
kredytu
Oprocentowanie
kredytu
Inne niż
oprocentowanie
koszty udzielenia
kredytu
Termin
spłaty
kredytu
Imona i
nazwiska
poręczycieli
Kwota
poręczenia
poszczególnych
poręczycieli
Dodatkowe
informacje
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane