Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę


Komitet Wyborczy Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców
(pełna nazwa komitetu wyborczego)
ul. Kościuszki 11 J / 34-520 Poronin
(adres siedziby komitetu wyborczego)
Andrzej Robert Buńda, Poronin
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)
Irena Naglak, Ząb
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)


Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy


Komitet Wyborczy Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców
(pełna nazwa komitetu wyborczego)
ul. Kościuszki 11 J / 34-520 Poronin
(adres siedziby komitetu wyborczego)
Andrzej Robert Buńda, Poronin
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)
Irena Naglak, Ząb
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)


PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane