Powiatowy Program Tatrzańskiej Jedności Samorządowców „SŁUŻYĆ TATRZAŃSKIEJ WSPÓLNOCIE”

       Decyzja o powstaniu powiatu tatrzańskiego sprzed 20 lat to efekt zabiegów wielu ludzi, którzy go następnie od podstaw tworzyli
i organizowali. Mimo ciernistej drogi, braku siedziby, braku kadry udało się zbudować powiat, który w przeciągu kilku lat wypracował sobie markę i przodował w wielu rankingach. Obecny kształt powiatu tatrzańskiego to efekt dwudziestoletniego wysiłku i współdziałania wielu ludzi.


Program Tatrzańskiej Jedności Samorządowców 2018 – 2023 w Gminie Bukowina Tatrzańska

     Program przedstawiony poniżej obejmuje realizację wszystkich zadań własnych wynikających z artykułu 7 ustawy o samorządzie gminnym i w układzie szczegółowym obejmuje:

- Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej. W ramach podjętych  przeze mnie działań udało się uzyskać pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej oraz realizowany jest kolejny projekt sieci kanalizacyjnej. Planowany termin zakończenia prac projektowych to koniec 2018 roku. W związku z tą inwestycją przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji w związku z planowanym przez NFOŚ naborem do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,


Program Tatrzańskiej Jedności Samorządowców 2018 - 2023 w Gminie Poronin

„ZESPOLENI W SŁUŻBIE - KU NOWYM WYZWANIOM”

 

Program działania na kadencję samorządową

w latach 2018 – 2023

 

            U progu nowej 5 – letniej kadencji na lokalnej mapie samorządowej powstał nowy Komitet Wyborczy Wyborców „ Tatrzańska Jedność Samorządowców” jako następca i kontynuator działającej przez minione 20 lat „Jedności Tatrzańskiej”. Skupieni w nim działacze to w większości doświadczeni samorządowcy otwarci na nowy czas, nowe wyzwania i nowych ludzi. Łączy ich rozumienie istoty samorządności, wola społecznej służby i szacunek dla człowieka.

                    


PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane