O nas

Na mapie powiatu tatrzańskiego i gmin ten powiat tworzących – przed wyborami samorządowymi ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 21 października 2018 roku, pojawił się nowy podmiot publiczny pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców.

Jest on kontynuatorem sprawdzonej w codziennym działaniu służby, jaką przed kilkunastoma laty podjęła grupa ludzi – lokalnych działaczy samorządowych i społecznych o nazwie Tatrzańskie Przymierze Samorządów Gmin. Było ono jednym z filarów, na których oparł swą działalność nowo utworzony w 1998 roku powiat tatrzański, a wkrótce potem również gminy powiatu tatrzańskiego.

Przystępując do wyborów samorządowych w 2002 roku – po ocenie pierwszych czterech lat współpracy z ugrupowaniem „Skalnego Podhala” działającego w powiecie – podmioty te postanowiły działać dalej razem – dla dobra naszej podhalańskiej ziemi, dla dobra jej mieszkańców, dla rozwoju gmin i powiatu tatrzańskiego – pod wspólną nazwą „Jedność Tatrzańska”.

Przez szesnaście minionych lat grupa samorządowców skupionych w „Jedności Tatrzańskiej” podejmowała znaczące wyzwania wypływające z oczekiwań mieszkańców, z ocen i uwag odwiedzających nas gości, opierając swą służbę na bazie realizmu społeczno-ekonomicznego oraz wyzwań przyszłości. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że widoczny rozwój podhalańskiej ziemi dokonał się m.in. jako efekt samorządowej służby ludzi „Jedności Tatrzańskiej” i wszystkich tych, którzy we wspólnym działaniu widzieli dobrą szansę na rozwój gmin i powiatu pod Tatrami, ich mieszkańców i gości.

Dziś – u progu nowej pięcioletniej letniej kadencji samorządowej ludzie spod znaku szarotki – symbolu Jedności - przystępując do czekających nas wyborów – po głębokiej analizie i ocenie swojej minionej działalności doszli do wniosku, że należy jak najszerzej wykorzystać samorządowy dorobek „Jedności Tatrzańskiej”, a w dalszej pracy i służbie społecznej – dostosować go do nowego czasu, w którym żyjemy i działamy, kierując zaproszenie do współpracy wszystkich, którzy zechcą się realizować w samorządowej służbie społecznej, pełnym otwarcia na nowych ludzi, szczególnie młodych i stosownie do wyzwań współczesności.

Nazywamy się Komitet Wyborczy Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców. W naszym logo przewija się dumnie polska flaga narodowa, widnieje też spinka góralska – symbol kultury i twardej egzystencji ludzi pod Tatrami wraz z ich przywiązaniem do wiary, historii, tradycji i ich odpowiedzialnością za dzień dzisiejszy i przyszłość naszej podhalańskiej ziemi.

Nie jesteśmy ugrupowaniem politycznym. Szanujemy prawa demokracji, a celem dla nas najważniejszym jest dobro naszych mieszkańców, satysfakcja odwiedzających nas gości i rozwój ziemi, na której żyjemy i dla której pracujemy – naszej „małej ojczyzny” w powiecie, w gminach i sołectwach.

Nie uczestniczymy w sporach politycznych i w tej postawie chcemy trwać nadal. Podejmując zaś różne formy polemiki nie przestajemy i nadal nie przestaniemy szanować ludzi bez względu na ich przekonania i głoszone poglądy. Hołdujemy zasadzie, że Polska jest jedna i służąc naszym „małym ojczyznom” działamy dla dobra Rzeczypospolitej.

Mamy dobry sprawdzony program, którego wdrożenie z pewnością przyniesie postęp i wymierny rozwój naszej pięknej ziemi. Mamy ludzi, którzy są w stanie go zrealizować. Wiemy też, że najlepsza korekta i uszczegółowienie tego programu jest w Waszych rękach. Dlatego też prosimy Was o zapoznanie się z nim, o swoje uwagi i wnioski – również te krytyczne.

Kierując w Waszą stronę – Drodzy Mieszkańcy nasi Wyborcy zaproszenie do współpracy, pozwalamy sobie również prosić o Wasze poparcie dla naszego programu, naszych ludzi i dla naszej wizji rozwoju gmin i całego Powiatu Tatrzańskiego.

Przyjdźcie do wyborów w dniu 21 października 2018 roku. Zagłosujcie nie „przeciwko”, ale „za”. Za dobrym programem i za wiarygodnymi ludźmi. Oddajcie swój głos na ludzi z list „Tatrzańska Jedność Samorządowców”. To będzie dobry wybór. Dla wszystkich.

PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane