Dawidek Maria Stanisława

Lat 70
Zamieszkała z mężem w Poroninie. Wykształcenie średnie techniczne. Emerytowana księgowa.

Radna Gminy Poronin 2001 – 2014 , w kadencji 2010 – 2014 Przewodnicząca Rady Gminy Poronin.
Prezes Stowarzyszenia Kultury Podhalańskiej „Regle”

 Członek Związku Podhalan Oddział Poronin od 1997 r.
(4 kadencje Skarbnik, obecnie Wiceprezes)

Organizator imprez kulturalnych m.in.: „Poroniańskie Śpasy”, „Berdowe Muzykowanie”.
Kierownik Zespołu „Regle” im. J. Jędrola w Poroninie od 18 lat.

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane