KUCHTA Maria

Lat 62
Zamieszkała w Bukowinie Tatrzańskiej.
Sołtys wsi Bukowina Tatrzańska, Prezeska Koła Gospodyń w Bukowinie Tatrzańskiej,

Działaczka samorządowa i społeczna, wspiera i uczestniczy jako aktorka Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka w Bukowinie Tatrzańskiej.

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane