KOCEL Szymon

Lat 35
Od urodzenia mieszka w Zakopanem.
Ukończył studia wyższa w zakresie zarządzania finansami oraz administracji samorządowej, a także studia podyplomowe z zakresu administracji europejskiej i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.

Przez kilkanaście był pracownikiem Referatu Kontroli Starostwa Powiatowego w Zakopanem, pracując jednocześnie w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zakopanem. Pełnił także funkcję asystenta audytu w Biurze Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Zakopanem. 

Ponadto jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest szczęśliwym mężem i tatą dwóch synów.

Zdobyte kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w Starostwie Powiatowym w Zakopanem na stanowisku Inspektora Referatu Kontroli pozwoli mu należycie pełnić obowiązki radnego powiatowego.

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane