SKUPIEŃ Andrzej

Lat 53
Mieszkaniec Poronina. Żona Joanna, córka Anna, syn Michał.
Wykształcenie wyższe - magister inżynier techniki i energetyki rolnictwa. Posiada także studia podypmlomowe z zakresu pedagogiki oraz prawa samorządwego.

Aktywny działacz społeczny. Obecnie Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce.
W poprzednich latach był:
- Członkiem Zarządu Oddziału ZP w Krakowie,
- Prezesem Ogniska, a następnie Oddziału ZP w Poroninie,
- Skarbnikiem Zarządu Głównego ZP w Polsce,
- Wiceprezesem Zarządu Głównego ZP w Polsce.
 
Członek, założyciel Tatrzańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom "Rodzina".
Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.
Członek Rady Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem - dwie kadencje.
Członek Powiatowego Zarządu OSP Powiatu Tatrzańskiego przez jedną kadencję oraz członek Rady Programowej
Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji w Zakopanem – dwie kadencje.
 
"Zdecydowałem się kandydować w wyborach samorządowym do Rady Powiat, gdyż będąc cztery kadencje Wicestarostą Tatrzańskim oraz trzy lata Radnym Powiatowym znam bardzo dobrze zadania powiatu, problemy i ludzi. Ostatnie cztery lata pracowałem w samorządzie gminnym, pozwoliło mi to poznać samorząd niższego szczebla.
Jestem przekonany, że mam odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do pokierowania pracą samorządu powiatowego - ewentualnego objęcia funkcji Starosty.
Kandyduję również dlatego, iż samorząd rozumiem jako demokratyczne gospodarowanie na własnym terenie i uważam, że upartyjnianie najniższych szczebli samorządów jest dużym błędem. Mam nadzieję, że moja dotychczasowa praca jak i działalność społeczna pokazuje, że jestem gotowy służyć naszym mieszkańcom."
 
                                                                                                                             Andrzej Skupień

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane