STOCH Bronisław Stanisław - Kandydat na Wójta Gminy Poronin

„Zespoleni w służbie– ku nowym wyzwaniom”

 

Lat 65
Żonaty. Wykształcenie wyższe w zakresie historii, nauczyciel dyplomowany, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej (dziś Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie w 1977 r.

 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, oznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Związku Podhalan”, a także Ogólnopolskim Wyróżnieniem Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej za zaangażowanie i bezinteresowną działalność społeczną oraz otwarcie się na inicjatywy związane z wychowaniem nowego pokolenia poprzez sport i rekreacje opartą na zasadach fair- play i i etyce wiary katolickiej.

Wieloletni działacz społeczny  i samorządowy, m.in. jako: Członek Rady Sołeckiej w Zębie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny (1983-1999)
i Gimnazjum im. Jana Pawła II (1999-2002).

Członek Związku Podhalan oddział w Zębie i OSP w Zębie.

Radny i Przewodniczący Rady Gminy Poronin w latach 1995 – 1998.

Radny i Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego w latach 1999-2002.

Wójt Gminy Poronin od 2002 roku.

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane