ŁUKASZCZYK Stanisław Andrzej - Kandydat na Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska

Lat 54
Żonaty. Rodowity bukowianin, absolwent Politechniki Krakowskiej (mgr inż. mechanik), Akademii Górniczo-Hutniczej (podyplomowe studia pedagogiczne) i Akademii Ekonomicznej (podyplomowe studia o specjalności rachunkowość i finanse).


SZTOKFISZ Jacek Zbigniew

Lat 44
Zamieszkały w Bukowinie Tatrzańskiej, żonaty, dwoje dzieci.
Wykształcenie średnie - technik ekonomista o specjalizacji ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.
 


BAFIA Józef

Lat 65
Zamieszkały w Bukowinie Tatrzańskiej żonaty, dwie córki.  Z wykształcenia jest mechanikiem samochodowym. Przepracował w sumie 50 lat w różnych zawodach.


RZEPKA Mirosław

Lat 41
Zamieszkały w Bukowinie Tatrzańskiej. Żonaty, córka i dwóch synów.
Nauczyciel matematyki i fizyki w szkole podstawowej w Czarnej Górze.


RADWAN Janusz

Lat 59
Zamieszkały w Białce Tatrzańskiej. Z zawodu jest monterem wewnętrznych instalacji sanitarnych. Prezes OSP w Białce Tatrzańskiej. Radny gminny w latach 2010 – 2014.

 


BUDZ Jan Stanisław

Lat 53
Zamieszkały w Czarnej Górze, żonaty ma jednego syna.
Z wykształcenia jest mechanikiem – kierowcą.


GOGOLA Jan Witold

Lat 57
Mieszkaniec Czarnej Góry. Wykształcenie zawodowe, żonaty, tata trójki dorosłych dzieci, obecnie pracownik GZK w Czarnej Górze.
Radny Gminy Bukowina Tatrzańska w latach 1998-2014.

 


ROCHA Stanisław Sławomir

Lat 28
Mieszkaniec Gronia. Ma żonę i wspaniałego synka. Posiada wykształcenie średnie zawodowe.  Pracownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Bukowinie Tatrzańskiej.


MUCHA Adam

Lat 44 .
Od urodzenia mieszka w Groniu. W latach 1989-1994 uczęszczał do technikum garbarsko – futrzarskiego w Nowym Targu, po uzyskaniu matury w latach 1994-1999 studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, kierunek Kształtowanie i Ochrona Środowiska, który ukończył z tytułem magister inżynier.


GÓRKA Józef

Lat 60
Zamieszkały w Jurgowie. Żonaty.
Z zawodu jest technikiem obsługi ruchu turystycznego.  W mijającej kadencji Przewodniczący Komisji  Ekonomiki, Budownictwa i Rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska.


STEFANIAK Krzysztof

 

Lat 43
Mieszkaniec Leśnicy.  Żona, dwóch synów i córka.
Z zawodu jest kamieniarzem. Członek Rady Parafialnej.

 


PAJĄK Edward

Lat 59
Zamieszkały w Leśnicy.
Z zawodu strażak. Obecnie na emeryturze Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Od 1991 r. naczelnik OSP w Leśnicy , od 2010 r. sołtys wsi Leśnica.
Komendant gminnym od 2015 r.


MILON Andrzej Franciszek

Lat 52
Mieszkaniec Rzepisk.  Wdowiec, dwoje dzieci.
Z zawodu jest mechanikiem – kierowcą.
Radny Rady Gminy Bukowina Tatrzańska dwóch kadencji.

 


PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane