CHYC - CZARNIAK Grażyna Maria

Lat 70
Wykształcenie średnie ogólne. Aktualnie przebywa na emeryturze.
Matka dwóch dorosłych synów i babcia czwórki wnucząt.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem.
W latach 1966-2004 (do emerytury) pracowała w Państwowych Kolejach Linowych w Zakopanem na stanowisku księgowa.
Była ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Zakopanem.
Od lat działa w Zarządzie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Zakopanem

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane