ANTOLAK Jan

Lat 31
Zamieszkały w Nowem Bystrem, rodowity góral, mąż i ojciec trzech kochanych córeczek.
Od 16 lat  czynny strażak OSP i ratownik medyczny.

Współprowadzi gospodarstwo rolne, a sezonach zimowych pracuje w branży narciarskiej (operator wyciągu)
Posiada umiejętność pracy w grupie, a jako ratownik medyczny jest dyspozycyjny i wrażliwy na potrzeby innych.
 

Czym zajmie się jako radny:
- budowa sali gimnastycznej w Nowem Bystrem,
- starania o wyposażenie, poziom i jakość funkcjonowania OSP,
- kontynuacja starań o dalszą poprawę infrastruktury drogowej w sołectwie oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji,
- wspierania funkcjonowania miejscowej szkoły, w tym troska o jakość edukacji,
- wspieranie życia kulturalnego wraz ze Związkiem Podhalan oraz działań w zakresie sportu, wypoczynku i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, szczególnie przez młodzież,
- troska o rolników, wspieranie ich w działaniach oraz poszukiwanie skutecznych form pomocy dla mieszkańców pracujących w rolnictwie.


OKRĘG NR 4 :
Sołectwo Nowe Bystre od nr 1 do nr 114B, od nr 115A do nr 115E nieparzyste, od nr 116A do nr 116D parzyste, od nr 117A do nr 117B nieparzyste, nr 218

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane