SZYBALSKA Anna

Lat 38
Zamieszkała w Poroninie, wykształcenie średnie – technik ekonomista, prowadzi własna działalność gospodarczą, matka dwojga dzieci Kingi i Dawida.

Czym zajmie się jako radna:

- budowa i wzmacnianie relacji miedzyludzkich w działaniach na rzecz dobra wspólnego,
- wspieranie działań na rzecz zachowania miejscowego dziedzictwa kulturowego,
- inicjowanie działań na rzecz rozwoju swojego okręgu wyborczego i całego sołectwa,
- budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla inicjatyw lokalnych i ogólnogminnych.


OKRĘG NR 9 :
Sołectwo Poronin, ulice: Jesionkówka, Tatrzańska od nr 1 do nr 58A, od nr 60 do nr 90 parzyste, nr 91

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane