GÓRSKA Janina Zofia

Lat 65
Zamieszkała w Poroninie - Majerczykówka, mężatka, mama i babcia, magister ekonomii, nauczyciel, działacz społeczny, samorządowy i w dziedzinie kultury, prowadzi własną działalność gospodarczą.

Autorka prac ikonograficznych wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za osiągnięcia artystyczne.
Radna gminna i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w latach 1995-1998 oraz w kadencji obecnej.
 

Czym zajmie się jako radna:
- modernizowanie układu komunikacyjnego we własnym okręgu wyborczym i całym sołectwie,
- działania na rzecz tworzenia i rozwoju bazy turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej,
- troska o rozwój systemu edukacji w gminie oraz inicjatywy na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia,
- podejmowanie skutecznych działań na rzecz osób starszych i rodzin wymagających szczególnej troski społecznej,
- wspieranie funkcjonowania samorządu sołeckiego oraz innych podmiotów życia społecznego w sołectwie i gminie w tym SP ZOZ


OKRĘG NR 10 :
Sołectwo Poronin, ulice: Kośne Hamry, Majerczykówka, Tatrzańska od nr 59 do nr 67A nieparzyste, od nr 92 do końca

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane