SZWAB Józef

Lat 63
Mieszkaniec Witowa. Pracuje w  Społem Zakopane na stanowisku Prezesa Zarządu.
Żona Anna z domu Krzeptowska jest rodem z Dzianisza.
Syn Janusz, magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz trzy wnuczki.

W 1983 roku ukończył studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W 1982 roku rozpoczął pracę zawodową w Firmie Społem w Zakopanem i od 1989 roku do 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od  1 czerwca 2016 roku pełni funkcję  Prezesa Zarządu . Ukończył kursy w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych. Działał w ruchu spółdzielczym.
Przez 8 lat był członkiem Rady Sołeckiej w Witowie, w tym 1 kadencję jako jej przewodniczący. Będąc w Związku Podhalan od 18 lat współorganizuje „Witowiańską Watrę”, a od 13 lat „Puchar Witowa” w narciarstwie alpejskim. Szczególne doświadczenie zdobył pracując w Radzie Parafialnej i Komitecie Organizacyjnym Obchodów  400-lecia Witowa. Bardzo ceni sobie współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Witowie, której jest członkiem. Dla OSP systematycznie sporządza sprawozdania finansowe. Aktywnie uczestniczył w staraniach, aby strażacy OSP dysponowali samochodami ratowniczymi. Od sierpnia 2014 roku jest Skarbnikiem Zarządu Głównego Związku Podhalan.
W latach 2006-2018 przez 3 kadencje był radnym Rady Powiatu Tatrzańskiego i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz ostatnio wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem. Swoje doświadczenie zawodowe, społeczne i samorządowe chciałby wykorzystać do dalszych działań na rzecz mieszkańców Witowa – jego rodzinnej miejscowości, ale  także na rzecz Gminy Kościelisko i Powiatu Tatrzańskiego.
Pracuje w Zarządzie Firmy Społem Zakopane, która sponsoruje wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych jak np. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Tatrzańskie Wici, Europejskie Targi Produktu Regionalnego, Puchar Witowa w narciarstwie alpejskim i.t.d. oraz stowarzyszenia i instytucje jak Teatr im. St. Witkiewicza, Związek Podhalan, Fundacja Handicap.

Powrót
PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane