Działania w Gminie Bukowina Tatrzańska w latach 2010 - 2018


Konwencja wyborcza

Konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców


Gmina Poronin

KWW Tatrzańska Jedność Samorządowców zarejestrował kandyda na Wójta Gminy Poronin i trzynastu kandydatów do Rady Gminy Poronin.


Gmina Bukowina Tatrzańska

KWW Tatrzańska Jedność Samorządowców zarejestrował kandyda na Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska i dwunastu kandydatów do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska.


Rada Powiatu Tatrzańskiego

KWW Tatrzańska Jedność Samorządowców zarejestrował dwudziestu czterech kandydatów do Rady Powiatu Tatrzańskiego w trzech okręgach.


PEŁNOMOCNIK KOMITETU
Andrzej Robert Buńda: 601 528 386
ul.Kościuszki 11 / 34-520 Poronin
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tatrzanskajednoscsamorzadowcow@gmail.com
KONTO BANKOWE
Nomer konta: 68 8791 0009 0000 0001 3143 0001
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Tatrzańska Jedność Samorządowców

1999-2019 © MATinternet Zakopane